Visit our Mobile Page

Enache,

Bibliography

Consultatii de bilioteconomie. v. 1 Completarea si organizarea publicatiilor. Bucuresti: ISIAP, 1969.

Dima–Dragan, Corneliu. Bibliologie generala. Bucuresti: Tipografia Universitatii, 1976.

Georgescu–Tistu, N. Cartea si bibliotecile. Studii de bibliologie. Bucuresti: Editura Stiintifica, 1972.

Managementul in biblioteci: Comunicari prezentate la seminariile germano–romane organizat la Cluj–Napoca (6–8 Octombrie 1997) si Bucuresti (10–13 Octombrie 1997). Editat de Ulrich Ribbert. Bucuresti: Editura Kriterion, 1998.

Penna, C.V. La planification des services de bibliothèques et de documentation. Paris: UNESCO, 1967.

Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Bucuresti: Grafoart, 1995.

Stoica, Ion. “Din nou despre management.” Biblioteca, no. 1, 1997: 2.

Stoica, Ion. Informatie si cultura. Bucuresti: Editura Tehnica, 1997.

Stoica, Ion. Interferente biblioteconomice. Constanta: Ex Ponto, 1997.

Stoica, Ion. “Unele probleme ale planificarii serviciilor de biblioteca in Romania contemporana.” Biblioteca, nos. 8–9–10, 1994: 21.

Stueart, R., and B. Moran. Management pentru biblioteci si centre de informare. Bucuresti: ABBPR, 1998.

About the Author

Ionel Enache is a lecturer in the Department of Bibliology and Information Science, Faculty of Letters, at the University of Bucharest.

© 2007 Ionel Enache.