Kibat, Katni Kamsono, MARA Institute of Technology