Vol. 16 No. 1 & 2 (2006)

Special issue:

  Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódźkiej

  Libraries of the XXIst century. Will we survive? Second Conference, Library of the Technical University of Lodz

  19–21 June 2006

Published: 2012-09-10